Menu Zavrieť

Kontakt

Korešpondenčná adresa (firma NEMÁ kamennú predajňu)

Tel. čislo:  0907 287 430/ 0915 333 809

Email:   lamabfc@gmail.com


Zákaznícky servis na tel. čísle: 0907 287 430/ 0915 333 809

Pondelok – Piatok : 08:00 – 16:00 hod. 

Email: NONSTOP na adrese: lamabfc@gmail.com


Prevádzkováteľ internetovej stránky www.lama-bfc.sk je spoločnosť LAMA( Lea Žáková, Fábryho 13, 04022, Košice, Slovenská republika, IČO: 52836801, DIČ: 1121427351) zapísaná v odbore živnostenského podnikania Komenského 52, 041 26 Košice.

Bankové spojenie: Číslo účtu IBAN: SK26 1111 0000 0016 0697 4007, Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., SWIFT: UNCRSKBX. Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej faktúry.