Menu Zavrieť

Zrušenie spracovania osobných údajov

Formulár na zrušenie spracovania osobných údajov

VEC: Odvolanie poskytnutého súhlasu so spracovaním osobných údajov
Týmto odvolávam súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré vzhľadom k mojej osobe spracovávate. Súčasne žiadam o ukončenie spracovania týchto údajov a vymazanie mojich osobných údajov z vašej databázy. Súčasne Vás žiadam o akceptovanie a potvrdenie prijatia mojej žiadosti.

Ďakujem.